Η Σοφή Κουκουβάγια

Κρατήσεις: 210 9213310

Ταμεία Παιδικής Σκηνής Ακροπόλ: 2182189159, 2182189160
Ταμεία Θεάτρου Ακροπόλ: 2103648303, 2103648304
Για ομαδικές κρατήσεις επικοινωνήστε
με τον Κo Μιχάλη Ιακώβου:
2105767193, 2105752978, 6974810416

Close Menu