Γενικοί Όροι ΧρήσηςΟι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου  https://sofikoukouvagia.com/. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την επίσκεψη ή τη χρήση του ιστότοπου ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου ή διαθέσιμου υλικού δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.


Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή.


Η χρήση του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Χρήσης που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς  στους Γενικούς Όρους Χρήσης, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με την τελευταία έκδοση αυτών.  1. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης

 Όλα τα Δικαιώματα στην Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχου, μουσικής, λογισμικού, εφαρμογών, Περιεχόμενο Site) ανήκουν και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Σοφής Κουκουβάγιας ή των συνεργατών αυτής. Ως Δικαιώματα νοούνται επίσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, τα καταχωρισμένα σχέδια και δικαιώματα σχεδίου, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών σε λογισμικό και βάσεις δεδομένων) δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων, δικαιώματα που υφίστανται σε εφευρέσεις, σχέδια, και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μπορείτε να προβάλετε, να λάβετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

(β) Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν αναπαράγεται ή συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο έργο ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

(γ) Το Περιεχόμενο του Site δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας (εκτός εάν ρητά επιτρέπεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης).

 Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε  περιεχόμενο (πχ. φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο,  η Σοφή Κουκουβάγια καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.    1. Πρόσβαση στον δικτυακό τόπο

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο Δικτυακός Τόπος είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα. Ωστόσο δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας.


  1. Περιορισμός ευθύνης

 Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Μπορούμε  ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιούμε αλλαγές στο Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή σε οποιαδήποτε θέαμα, παράσταση, τιμές εισιτηρίων που περιγράφονται σε αυτόν, χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.

Δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ο Δικτυακός Τόπος και όλο το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου που παρέχεται μέσω αυτού παρέχονται “ως έχει” χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).


Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.


  1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλους  ιστότοπους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και παρέχονται σε εσάς για δική σας διευκόλυνση. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Οι εν λόγω ιστότοποι δεν εγκρίνονται, ελέγχονται, τροποποιούνται, από εμάς και  δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτούς, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους ή την προσβασιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων, ή δηλώσεων ή για την ποιότητα ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές, που ενδέχεται να έχετε με τους ιστότοπους τρίτων μερών.

 

  1. Αρμοδιότητα

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τις συναλλαγές σας με την Σοφή Κουκουβάγια και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

Είσοδος & Συμμετοχή στους χώρους των παραστάσεων

Κατά την αγορά των εισιτηρίων σας παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία αυτών καθώς τυχόν λάθη δεν μπορούν να διορθωθούν μετά την αγορά.  Η Εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε εισιτήριο έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει μόνο μία έκπτωση ανά Εισιτήριο.

Κατά την είσοδό σας στους χώρους των παραστάσεων υποχρεούστε να επιδεικνύετε οποιοδήποτε έγγραφο σας ζητηθεί το οποίο αιτιολογεί την έκπτωση του εισιτηρίου σας (π.χ. ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, κάρτα ΑΜΕΑ, δωρεάν πρόσκληση κ.λπ.).
Τα εισιτήρια πωλούνται με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρίας μας να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει το δημοσιευμένο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αφού εισέλθετε στους χώρο της παράστασης, εφόσον οι θέσεις είναι αριθμημένες οφείλετε να κάθεστε στη θέση όπου αναγράφεται στο εισιτήριό σας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εναλλακτικές θέσεις από αυτές που καθορίζονται στο Εισιτήριό σας. Σε περίπτωση που διατίθενται μόνο καθίσματα με μικρότερη αξία, η Εταιρία μας υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά κόστους του εισιτηρίου.

Όσοι θεατές εισέρχονται καθυστερημένοι μπορούν να εισέλθουν στο χώρο της παράστασης κατά το διάλλειμα ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους υποδείξει το προσωπικό του χώρου της παράστασης.

Τα κινητά τηλέφωνα και ο εξοπλισμός μηνυμάτων πρέπει να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Απαγορεύεται αυστηρά η αυθαίρετη χρήση εξοπλισμού για τη φωτογράφηση, την καταγραφή ή τη μετάδοση (με ψηφιακά ή άλλα μέσα) οποιουδήποτε ακουστικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού εντός του χώρου των παραστάσεων. Οι μη εγκεκριμένες βιντεοσκοπήσεις ή μαγνητογραφήσεις μπορούν να κατασχεθούν και να καταστραφούν από την Εταιρία μας.

Με την παρακολούθηση της παράστασης δίνετε ρητή συγκατάθεσή σας ώστε να συμπεριλαμβάνεστε σε οποιαδήποτε ταινία, φωτογραφία, ηχητικό αρχείο ή / και οπτικοακουστική καταγραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρούσα συγκατάθεση συμπεριλαμβάνει και τη μαγνητοσκόπηση από τις αστυνομικές αρχές ή το προσωπικό ασφαλείας του χώρου και μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας του κοινού.

Η προσωπικό ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες και να κατάσχει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη της Διοίκησης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή διακοπή της παράστασης ή συμπεριλαμβάνεται στα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται στον Χώρο όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπονται στον χώρο των παραστάσεων: το κάπνισμα, οι παράνομες ουσίες, η χρήση λέιζερ, τα ζώα (εκτός από τους σκύλους-οδηγούς), η κατανάλωση φαγητού και ποτού, καθώς και κάθε αντικείμενο που η Διοίκηση θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο.

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή / και να σας απομακρύνει από τον τόπο διεξαγωγής της παράστασης σε εύλογες περιστάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-για λόγους υγείας και ασφάλειας.

-εάν συμπεριφέρεστε κατά τρόπο που έχει ή ενδέχεται να επηρεάσει την παρακολούθηση της παράστασης από τους υπόλοιπους θεατές.

– εάν χρησιμοποιείτε απειλητικές, καταχρηστικές ή προσβλητικές λέξεις ή τρόπους.

-εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών ουσιών.

– εάν δεν προσκομίζετε απόδειξη ταυτότητας ή επικαλούμενης ιδιότητας.

-εάν αρνείστε να συμμορφωθείτε με τις έρευνες ασφαλείας της Εταιρίας.

-εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή αν το εισιτήριό σας είναι άκυρο.

Συμφωνείτε ότι η Διοίκηση, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσιακό σας στοιχείο.

Απαγορεύεται να  προβάλλετε ή διανείμετε (είτε δωρεάν είτε όχι) στους χώρους της παράστασης οποιοδήποτε χορηγικό, διαφημιστικό ή εμπορικό υλικό.Πολιτική Απορρήτου


ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


  • Η Ιστοσελίδα μας

Μέσα από τον Ιστότοπό μας, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και Newsletters. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον αριθμό Πιστωτικής ή Χρεωστικής ή Προπληρωμένης Κάρτας ή άλλης κάρτας πληρωμών και δεν πραγματοποιούμε κανενός είδους ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρήση της ιστοσελίδας μας έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνείτε μαζί μας.

  • Οι συνεργάτες μας

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις αγορές των εισιτηρίων σας μέσω της Art Info και της Viva.gr.  Σε αυτή την περίπτωση οι συναλλαγές σας υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις των παραπάνω εταιριών. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία αυτή και τα οποία αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προσωπικά σας στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται σε τρίτους. Η εταιρεία μας, με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ μας και να λάβετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

Κατ εξαίρεση τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να γνωστοποιηθούν:


  • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών προκειμένου για να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες που μας παρέχουν (πχ. Τέτοιοι πάροχοι είναι η Viva.gr. Art Info.gr, πάροχοι υπηρεσιών όπως φιλοξενία ιστοσελίδων, ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, τεχνολογία πληροφορικής και παροχή σχετικής υποδομής, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έλεγχος λογαριασμών και άλλες υπηρεσίες.
  • Σε δημόσιες και νόμιμες αρχές κατόπιν νομίμου και αιτιολογημένου αιτήματός τους.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από τη λήψη e-mail και newsletters από την Εταιρία μας. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να ζητήσετε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να καταργήσετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε προσωπικές πληροφορίες που μας δώσατε προηγουμένως απλώς συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας με την Εταιρία μας.
Στην αίτησή σας, διευκρινίστε ποιες προσωπικές πληροφορίες θέλετε να αλλάξετε, ή να καταργήσετε ή αν μας ενημερώσετε με ποιον τρόπο θα θέλατε να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων .

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατηρούμε τα στοιχεία σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί μια συναλλαγή, να  έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία περισσότερο χρόνο από όσο ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, και περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν και να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησής σας. Τα cookies μας είναι ασφαλή, δεν περιέχουν ιούς και δεν αποθηκεύουν ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, όπως η διεύθυνση, ο κωδικός πρόσβασης, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών κλπ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, ωστόσο, τη χρήση cookies μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους τροποποιώντας τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

 

Close Menu